Voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

De internetgebruikers kunnen kosteloos gebruik maken van de diensten op de website van AVDIS (http://www.avdis.nl).

Het feit dat u gebruik maakt van de website van AVDIS betekent dat u akkoord gaat met de voorwaarden van AVDIS.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van AVDIS berusten bij AVDIS. Duplicatie, distributie en publicatie van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van AVDIS is uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming.

Schriftelijke aanvragen stuurt u aan AVDIS, info@avdis.nl.

Privacyverklaring

Uw persoonlijke gegevens worden alleen toegepast door AVDIS.

Uw persoonlijke gegevens worden niet opgeslagen, vastgelegd, doorgegeven of gebruikt voor andere doeleinden dan deze.

Afwijzing van aansprakelijkheid

Ondanks voortdurende zorg en aandacht voor de website van AVDIS geeft AVDIS geen garanties op de volledigheid, juistheid of actualiteit van de inhoud van de website van AVDIS.

AVDIS kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door het gebruiken van de website van AVDIS, de onmogelijkheid de website van AVDIS te gebruiken, uit de levering van diensten door AVDIS of het gebrek aan levering van diensten door AVDIS.

Wijzigingen

De inhoud van de website van AVDIS wordt regelmatig bijgewerkt. AVDIS behoudt zich het recht voor de inhoud van de website van AVDIS te allen tijde en met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Laatst gewijzigd op 16 november 2015.